Podmínky pro získání VZ

Uchazeči o složení VZ musí splňovat tyto podmínky:

 • věk nejméně 18 let (tj. narozen/a nejpozději 8. 11. 2001)
 • souhlas vedoucího střediska a vyjádření vedoucího výchovné jednotky, ve které je uchazeč členem (dokládá se na přihlášce k vůdcovské zkoušce),
 • vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti pro práci s dětmi (dokládá se na přihlášce k vůdcovské zkoušce nebo v rámci oprávnění pro vedoucí na letní tábor),
 • čestné prohlášení o bezúhonnosti, které je součástí přihlášky k VZ,
 • absolvence čekatelské zkoušky (dokládá se záznamem kvalifikace ve skautISu),
 • praxe 1 rok ve vedení oddílu nebo střediska po složení čekatelské zkoušky (dokládá se na přihlášce k vůdcovské zkoušce) – kratší prodlevu mezi ČZ a VZ může ve výjimečných případech povolit vedoucí střediska.
 • Podmínkou absolvence VZ je dále předchozí dosažení kvalifikace zdravotníka zotavovacích akcí (ZZA), nebo odpovídající civilní zdravotnická kvalifikace (dokládá se záznamem kvalifikace ve skautISu).

Podmínkou přiznání vůdcovské kvalifikace je:

 • členství v Junáku, odevzdání vyplněné přihlášky
 • k vůdcovské zkoušce nejpozději na letním běhu kurzu (POZOR!
  v přihlášce je nutné mít potvrzení lékaře, vůdce oddílu a vůdce střediska – nenechávejte vyplnění přihlášky na poslední chvíli),
 • splnění všech částí zkoušky
 • účast na všech částech kurzu
 • složení činovnického slibu – bude umožněno na podzimním zkouškovém víkendu, lze jej však složit i ve svém středisku.